Dla Twojej wygody udostępniamy następujące formy rejestracji posiadanego numeru wRodzinie, w każdym przypadku należy jej dokonać osobiście, w placówkach Poczty Polskiej w całym kraju.

 

Wystarczy okazać dokument potwierdzający tożsamość z numerem PESEL oraz kartę SIM wRodzinie.

 

Jakie dane są niezbędne do prawidłowej rejestracji posiadanego numeru?

Dane wymagane w procesie rejestracji Kart SIM:

I. Jeśli jesteś osobą fizyczną lub prowadzącą działalność gospodarczą:

  1. imię i nazwisko Użytkownika wRodzinie,
  2. PESEL, jeżeli go posiada albo nazwę serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, a w przypadku cudzoziemca, który nie jest obywatelem państwa członkowskiego albo Konfederacji Szwajcarskiej – numer paszportu lub karty pobytu,
  3. numer telefonu (MSISDN),
  4. numer seryjny Karty SIM.

Zarówno w przypadku osób fizycznych, jak i prowadzących działalność gospodarczą, Karta SIM zostanie zarejestrowana na osobę fizyczną (zgodnie z zapisami obowiązującego Regulaminu świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Aero 2 Sp. z o.o. dla Użytkowników wRodzinie).

II. Jeśli jesteś przedsiębiorcą:

  1. nazwa Użytkownika wRodzinie,
  2. numer identyfikacyjny REGON lub NIP lub numer w Krajowym Rejestrze Sądowym albo ewidencji działalności gospodarczej, lub innym właściwym rejestrze, imię i nazwisko osoby reprezentującej Użytkownika wRodzinie,
  3. seria i numer dokumentu tożsamości osoby reprezentującej Użytkownika wRodzinie,
  4. pełnomocnictwo wraz z datą udzielonego upoważnienia – jeżeli reprezentacja nie wynika z właściwego rejestru lub ewidencji,
  5. numer telefonu (MSISDN),
  6. numer seryjny Karty SIM.

Rejestracja numerów wRodzinie przez przedsiębiorcę jest możliwa po przesłaniu na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wyżej wymienionych informacji wraz z adresem korespondencyjnym i numerem kontaktowym, celem realizacji procesu rejestracji numeru wRodzinie.

Gdzie znajdziesz dane dotyczące karty SIM?

Niezbędne dane [kod PUK, numer telefonu (MSISDN)] znajdziesz na odwrocie plastikowej ramki oraz na karcie SIM [numer seryjny].

Zdjęcie przedstawiające odwróconą plastikową ramkę wraz z kartą SIM

Wskazane dane są wykorzystywane jedynie w celu weryfikacji oraz prawidłowej rejestracji posiadanego przez Ciebie numeru.


Poniżej prezentujemy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania:

1. Dlaczego konieczna jest rejestracja kart SIM?

Obowiązek rejestracji kart SIM wynika bezpośrednio z wprowadzenia Ustawy Antyterrorystycznej. Żaden Operator bez dokonania rejestracji kart  pre-paid aktywowanych po 25 lipca 2017 r. nie może świadczyć usług telekomunikacyjnych na danej Karcie SIM.

2. Czy rejestracja karty SIM jest płatna?

Rejestracja jest bezpłatna.

3. Co w przypadku, gdy nie chcę zarejestrować karty SIM?

Rejestracja kart SIM jest spowodowana obowiązkiem ustawowym, zatem jeśli nie dokonałeś rejestracji posiadanego numeru do 1 lutego 2017 r., jako Operator byliśmy zobowiązani do zawieszenia świadczenia usług telekomunikacyjnych na Twoim numerze z dniem 2 lutego 2017 r.

Jeśli masz dodatkowe pytania zapraszamy do kontaktu z naszymi konsultantami pod numerem 720 00 7777.