Uprzejmie informujemy, że w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego Rady (UE) nr 531/2012 z dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii oraz Rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 1203/2012 z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie odrębnej sprzedaży detalicznych usług roamingu regulowanego wewnątrz Unii od dnia 1 lipca 2014 r. Użytkownicy wRodzinie będą mieli możliwość wyboru usług roamingu międzynarodowego świadczonych przez alternatywnych dostawców usług roamingu międzynarodowego.

Alternatywny dostawca usług roamingu międzynarodowego (Dostawca) oznacza dostawcę usług roamingu międzynarodowego na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), innego niż Aero 2 Sp. z o.o., z którym Aero 2 Sp. z o.o. zawarła umowę na odsprzedaż usług roamingu międzynarodowego.

Użytkownik wRodzinie ma możliwość w dowolnym momencie obowiązywania Umowy o świadczenie Usług Telekomunikacyjnych zawartej z Aero 2 Sp. z o.o. nieodpłatnie i bez żadnych sankcji wybrać Dostawcę oraz korzystać z usług przez niego świadczonych.

W celu zmiany dostawcy usług roamingu międzynarodowego z Aero 2 Sp. z o.o. na Dostawcę należy zwrócić się bezpośrednio do tego Dostawcy. Lista Dostawców, z którymi Aero 2 Sp. z o.o. zawarł umowę na odsprzedaż usług roamingu międzynarodowego na terenie EOG, będzie dostępna na stronie www.wrodzinie.com.pl. Jednocześnie informujemy, że żaden Dostawca nie ma obowiązku wnioskować do Aero 2 Sp. z o.o. o zawarcie takiej umowy.

Użytkownik wRodzinie ma także możliwość w dowolnym momencie obowiązywania Umowy o świadczenie Usług Telekomunikacyjnych zawartej z Aero 2 Sp. z o.o. nieodpłatnie dokonać zmiany Dostawcy na innego Dostawcę.

Zmiana Aero 2 Sp. z o.o. na Dostawcę oraz Dostawcy na innego Dostawcę realizowana jest w terminie 1 dnia roboczego.

W przypadku przeniesienia przez Użytkownika wRodzinie numeru telefonu z Aero 2 Sp. z o.o. do innego operatora krajowego Dostawca, z którego usług roamingu międzynarodowego Użytkownik wRodzinie korzysta, nie jest zobowiązany do świadczenia tych usług.

Zmiana przez Użytkownika wRodzinie dostawcy usług roamingu międzynarodowego z Aero 2 Sp. z o.o. na innego Dostawcę, Aero 2 Sp. z o.o. jest bezpłatna.

Lista ARP - obecnie żaden ARP nie zawarł umowy z Aero 2 Sp. z o.o.